Liên hệ

PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ - TẬP ĐOÀN KIDO

  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 138 – 142, Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
  Phone: (84) (28) 3827 0468
  Fax: (84) (28) 3827 0469
  Email: ir@kdc.vn
  Website: www.kdc.vn

Xin vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây, để gởi ý kiến hay yêu cầu của Quý vị. Các ô có đánh dấu sao (*) được yêu cầu bắt buộc điền vào.
Họ và tên (*)
Vui lòng nhập họ tên
Công ty
Vui lòng nhập tên công ty
Địa Chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ
Số điện thoại (*)
Vui lòng nhập số điện thoại
Số điện thoại không hợp lệ
Gửi tới (*)
Vui lòng chọn tên công ty
Nội Dung
Vui lòng nhập nội dung