Ngày 10/04, phòng kinh doanh công ty Cổ Phần Kinh Đô Miền Bắc (NKD) họp triển khai các định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho toàn bộ nhà phân phối, quản lý khu vực, nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên quản trị dữ liệu trên toàn miền Bắc. Anh Trần Quốc Việt – Phó Tổng Giám Đốc Kinh Đô Miền Bắc đã tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng chiến lược của công ty trong năm 2009.

Trong buổi họp này, đại diện bộ phận phát triển kinh doanh Kinh Đô Miền Bắc – Anh Nghiêm Trung Thành – Trưởng phòng Phát Triển Kinh Doanh cho biết: doanh số quí I/2009 của công ty đạt 103.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một kết quả kinh doanh khả quan trong giai đoạn hiện nay, tuy nhiên bên cạnh những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao thì vẫn còn một số ngành hàng không đạt chỉ tiêu đề ra. Do vậy trong những quí tiếp tới để đạt được mục tiêu này, cả nhà phân phối, nhân viên kinh doanh và các bộ phận trong công ty cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hỗ trợ và thúc đẩy doanh số bán hàng trên toàn khu vực.

Theo đó, trong năm 2009 cần:

Anh Phan Văn Minh – Giám đốc Kinh doanh Kinh Đô Miền Bắc vạch ra những định hướng kinh doanh trong thời gian tới theo đó:

Các bộ phận như Logistic, Hệ thống thông tin cũng đã triển khai việc hướng dẫn qui trình đặt hàng, nhận hàng, thời gian nhận hàng, thủ tục nhận hàng của những đơn hàng tự động cũng như việc hướng dẫn nhân viên tại các nhà phân phối thực hiện tốt việc kết chuyển số liệu thống nhất...

Năm 2009, Kinh Đô Miền Bắc phấn đấu đạt doanh số 801 tỷ tăng 30% so với năm 2008, số điểm bán được phục vụ tăng 15% và thiết lập danh sách khách hàng thân thiết trên toàn miền. Đảm bảo khai thác tối đa thị trường cả bề rộng và chiều sâu, phát triển hình ảnh và sự hiện diện sản phẩm của Công ty trên điểm bán, nâng cao sự gắn kết của NPP, nhân viên với Công ty và phải đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống thông tin, quy trình bán hàng để đạt được mục tiêu đề ra.