CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC)  ước doanh thu thuần quý 1/2013 đạt 807 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng.

Thông tin được HĐQT của KDC thông bố tại Đại hội đồng cổ đông  thường niên 2013 diễn ra vào sáng ngày 12/04.   Cũng tại cuộc họp này, lãnh đạo KDC cho biết sẽ tung ra sản phẩm mới mì gói trong thời gian ngắn sắp tới, nhưng từ chối cung cấp thời gian cụ thể và cách thức thực hiện.  

Vietstock