Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 của CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) sáng 21/04 đã thông qua kế hoạch sáp nhập Vinabico; ngoài ra năm nay KDC cũng có hàng loạt phương án phát hành để thưởng cho cổ đông, ban điều hành... tăng vốn lên 1,676 tỷ đồng.

Sáp nhập Vinabico vào KDC

Đại hội thông qua kế hoạch sáp nhập Vinabico & Kinh Đô theo phương thức hoán đổi cổ phiếu. Sau sáp nhập, Vinabico sẽ hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH 1 thành viên, là công ty con do KDC sở hữu 100% vốn. Hiện tại KDC đang nắm 51.2% cổ phần Vinabico.

Theo đó, cổ đông CTCP Vinabico sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của KDC theo tỷ lệ hoán đổi. Trong trường hợp KDC không phát hành thêm cổ phiếu thì tỷ lệ hoán đổi với Vinabico là 2.7:1 (2.7 cp của Vinabico đổi lấy 1 cp của KDC), nếu KDC phát hành thêm cổ phiếu sẽ theo tỷ lệ 2.2:1.

Như vậy, KDC dự kiến phát hành 1,105,704 cp (tương đương với tỷ lệ 2.2:1) hoặc 900,944 cp (tỷ lệ 2.7:1) cho các cổ đông của Vinabico để hoán đổi lấy 48.8% tổng số cổ phần Vinabico đang lưu hành.

Đối với chiến lược tăng trưởng qua mua bán và sáp nhập, Kinh Đô đã hợp tác chiến lược với Ezaki Glico Co.Ltd và tiếp tục tìm kiếm các liên minh cơ hội để đưa tập đoàn phát triển tại nước ngoài.

Tăng vốn lên 1,676 tỷ đồng

KDC sẽ phát hành hơn 26 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, nâng mức vốn điều lệ lên gần 1,600 tỷ đồng. Số phát hành thêm này được thực hiện thông qua nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Đồng thời cũng phát hành 1.32 triệu cp thưởng cho Ban điều hành. Nguồn vốn thực hiện từ quỹ khen thưởng phúc lợi.

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng, KDC sẽ chào bán cổ phần ưu đãi với giá 16,000 đồng/cp. Trong đó, chào bán 481,000 cp cho HĐQT và Ban kiểm soát; chào bán 4.8 triệu cp ưu đãi cho một số cán bộ công nhân viên của công ty.

Dự kiến tổng vốn điều lệ sau khi phát hành đạt hơn 1,676 tỷ đồng. Thời gian cho các đợt phát hành trên dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng tháng 10-11/2012.

Cổ tức 2012 bằng tiền, tỷ lệ 20%

Kết quả hoạt động kinh doanh 2011 được thông qua tại Đại hội với doanh thu thuần 4,247 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 349 tỷ đồng. Cổ tức trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 24%, tương đương gần 317 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2012, Đại hội cũng thông qua chỉ tiêu doanh thu thuần 5,500 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011; lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước. Dự kiến cổ tức 2012 sẽ được chia bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

Ông Trần Kim Thành, Chủ tịch HĐQT cho biết kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 trình bày trước đại hội chưa bao gồm nhóm sản phẩm mới. Cuối năm nay KDC sẽ tung ra sản phẩm mới.

Theo Minh Hằng (Vietstock)