Cuối năm 2010, Kinh Đô đã sáp nhập thành công 2 công ty thành viên NKD và KI DO vào KDC, sự kiện này được đánh giá là điểm sáng M&A trong năm 2010. Vừa qua, tại diễn đàn M&A Việt Nam 2011, thương vụ M&A Kinh Đô vinh dự được BTC Diễn đàn M&A Việt Nam 2011 là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán bình chọn và trao giải Thương vụ M&A tiêu biểu năm 2010 – 2011.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Bảo Việt, thương vụ sáp nhập giữa KDC – NKD – KI DO là thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) lớn lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam giữa ba công ty, trong đó hai công ty đã niêm yết cổ phiếu trên TTCK. Đây là thương vụ hợp nhất kinh doanh của hai công ty đang kinh doanh độc lập (NKD và KI DO) vào một công ty (KDC). Giá trị thương vụ đạt 921.185.296.500 VNĐ (tương đương 48.657.579 USD), tổng tài sản hợp nhất của 3 công ty sau sáp nhập là 5.040 tỷ VNĐ.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2010 và 2011 còn nhiều khó khăn, thương vụ M&A Kinh Đô là một điểm sáng trong bức tranh hoạt động của các doanh nghiệp.

Sau sáp nhập, Kinh Đô đã trở thành Tập đoàn thực phẩm đa ngành. Việc hoàn tất sáp nhập NKD và KIDO vào Công ty cũng tạo tiền đề cho định hướng mở rộng hoạt động của Công ty vào các lĩnh vực khác trong ngành theo mô hình Tập đoàn không chỉ dẫn đầu trong ngành bánh kẹo mà đã mở rộng sang lĩnh vực sản xuất, kinh doanh kem và các sản phẩm từ sữa.

Năm 2011, Công ty xác định sẽ tập trung chiến lược và các hoạt động vào lĩnh vực kinh doanh chính – ngành Thực phẩm và lĩnh vực này sẽ mang lại lợi nhuận chính cho Kinh Đô trong năm 2011 với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 500 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 26,6% và 19% so với năm 2010.

Mục tiêu của Tập đoàn trong giai đoạn 2011-2015 là mỗi năm sẽ tăng trưởng bình quân 30% và vào dự kiến đến năm 2015, chưa kể đến doanh số của việc sáp nhập thêm thành viên mới, doanh thu của Tập đoàn sẽ đạt mốc trên 10.000 tỷ đồng.