Ngày 13.10 vừa qua, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Hội Doanh nghiệp TP. HCM đã tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân và trao danh hiệu “Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu lần thứ VI năm 2010” cho 99 doanh nhân tiêu biểu của TP.HCM. Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Kinh Đô đã vinh dự đón nhận danh hiệu này.

Lễ tôn vinh doanh nhân và trao danh hiệu Doanh Nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2010 nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nhân của TP. HCM có thành tích cao trên các hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp tốt và góp phần to lớn cho sự phồn thịnh của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã biểu dương những cố gắng và đóng góp của các doanh nhân tiêu biểu 2010 vào sự phát triển chung của kinh tế Thành phố. Họ là những chiến sĩ thời bình, dám nghĩ dám làm, vượt khó, sáng tạo, làm giàu cho bản thân, cho đất nước cũng như tham gia tích cực các hoạt động vì cộng đồng.

99 Doanh Nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2010 đã long trọng đón nhận cúp, kỷ niệm chương và hoa do ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP.HCM và ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) trao tặng.

Từ năm 2005 – 2009, ông Trần Kim Thành – Chủ Tịch HĐQT của Kinh Đô đã đạt danh hiệu Doanh Nhân Tiêu Biểu 5 năm liền và vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ.