Trong quý I, doanh thu và lợi nhuận KDC tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2010. KDC dự kiến sẽ sáp nhập Kinh Đô Sài Gòn Bakery, Vinabico và một số công ty thực phẩm khác.

Sáng ngày 23/04/2011, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Kinh Đô (MCK: KDC) đã tiến hành thành công. Theo đó, đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung tất cả các tờ trình. Cổ tức thực hiện năm 2010 là 24%/mệnh giá, bằng tiền. KDC sẽ thực hiện chia 12% còn lại sau khi hoàn tất các thủ tục với UBCKNN.

Kế hoạch ngành thực phẩm tăng trưởng lợi nhuận 19>#/strong###

Doanh thu quý I/2011 ước đạt 640 tỷ đồng, tăng 34% so với quý I/2010.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về danh mục đầu tư chứng khoán và bất động sản, KDC cho biết, từ năm 2008, KDC đã thanh lý dần danh mục đầu tư chứng khoán. Hiện nay, KDC còn khoảng 5 triệu CP EIB. Đối với bất động sản, KDC còn lại dự án tại trung tâm quận 1 Tp. Hồ Chí Minh và lô đất nhà máy cũ trước đây. Bất động sản là ngành có tính cơ hội, không phải hoạt động mang tính hàng ngày của KDC. Chiến lược công ty năm 2011 sẽ tập trung vào ngành thực phẩm.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, KDC sẽ đầu tư khoảng 10 triệu USD vào sản xuất kem và các sản phẩm từ sữa, đầu tư khoảng 10 triệu USD vào 2 dây chuyền sản xuất bánh kẹo cao cấp. Nhà máy sản xuất mới sẽ được xây dựng trên đất xưởng cũ của công ty tại Củ Chi và tại Kinh Đô miền Bắc (NKD cũ).

Ông Trần Lệ Nguyên chia sẻ: đối với dòng sản phẩm từ sữa, KDC tập trung vào phân khúc “Premium”, giá bán hiện nay của sản phẩm sữa chua KDC (Wel-Yo) cao hơn các loại sữa chua thông thường và được tiêu thụ tốt. KDC xác định không cạnh tranh với các dòng sữa chua hiện nay.

Sau bánh trung thu, bánh bông lan, dòng sữa chua của KDC là dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao thứ 3, cao hơn biên lợi nhuận của kem.

Với tốc độ tăng trưởng của ngành thực phẩm KDC hiện nay, các dự án đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm đi vào hoạt động và có hiệu quả, dự kiến đến năm 2012 – 2013, EPS của KDC có thể đạt được mức 8.000 đồng/CP.

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:

###td #< tăng/giảm so 2010

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2010
 4.200 tỷ đồng  26,6>#/td###
 500 tỷ đồng  19>#/td###
 50 tỷ đồng  -86,8>#/td###
 24>#/td###  N/a

 

Doanh thu kế hoạch tăng chủ yếu từ nhóm hàng cao cấp của KDC. Năm 2010, lãi từ chuyển nhượng bất động sản đưa kết quả kinh doanh cả năm khi đã hợp nhất các công ty lên đến 801 tỷ đồng. Nếu chỉ tính riêng lợi nhuận hợp nhất từ hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm năm qua KDC đạt 420 tỷ đồng. Do đó, mặc dù lợi nhuận năm 2011 của KDC giảm 25% nhưng trên thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh chính kế hoạch tăng trưởng 19%.

Năm 2010, trong cơ cấu doanh thu, mặt hàng bánh trung thu và crackerđóng góp tỷ trọng như nhau là 17%, snack 8%, cookies 10%, bánh mì 15%, bánh bông lan 20% và các loại khác.

Lợi thế kinh tế nhờ quy mô

Trả lời câu hỏi của cổ đông về giá nguyên liệu đầu vào đang có tăng cao ảnh hưởng như thế nào đến kết quả hoạt động của KDC? Ông Trần Quốc Việt, phó tổng giám đốc KDC chia sẻ: đây chính là lợi thế của KDC nhờ vào lợi thế quy mô – quy mô lớn chi phí bình quân trên sản phẩm giảm (Economies of Scale). Sau khi sáp nhập, quy mô của KDC tăng lên, vị thế trong đàm phán của KDC tăng lên bao gồm vị thế thị trường, cùng với khối lượng mua lớn đi cùng khả năng dự báo tốt sẽ tiết giảm rất lớn chi phí nguyên liệu đầu vào.

Ngoài ra, sau khi sáp nhập, việc điều phối nguyên liệu sản xuất giúp giảm thiểu lãng phí, các nguồn lực sẽ được quản lý chặt và phân bổ hiệu quả, hệ thống phân phối mạnh sẽ là cơ hội cho KDC tăng trưởng. KDC chú trọng nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống: chuẩn hóa các quy trình làm việc thông qua hệ thống SAP, thể chế hóa mô hình hoạt động SBU, tăng cường năng lực dự báo tình hình thị trường…

Tình hình khó khăn, nhưng với nền tảng hiện nay của KDC có thể nói là “cơ hội” của KDC. ”Hệ thống/ nền tảng của doanh nghiệp như thế nào sẽ chịu được các cơn sóng lớn như vậy” – Ông Trần Kim Thành, chủ tịch KDC chia sẻ.

Trong thời gian tới, KDC dự kiến sẽ sáp nhập Kinh Đô Sài Gòn Bakery, Vinabico và một số công ty thực phẩm khác.

KDC sẽ phát hành chứng chỉ lưu ký toàn cầu GDR niêm yết tại Thị trường chứng khoán Luân Đôn trong năm nay, thông qua việc phát hành 20 triệu CP cho đối tác nước ngoài. Giá phát hành sẽ được chiết khấu tối đa 20% so với mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu KDC trong 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trước ngày phát hành và đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi CP của công ty tại Báo cái tài chính quý gần nhất.

20 triệu CP phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Ngay sau khi kết thúc Đại hội và được sự cho phép của UBCKNN, KDC sẽ tiến hành thực hiện.

Theo cafef.vn