Ngày 12.04.2013, Đại hội cổ đông Công ty Kinh Đô (KDC) đã báo cáo kết quả kinh doanh khả quan năm 2012 và thông qua kế hoạch hoạt độn gnăm 2013. Theo chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn, năm nay, Kinh Đô sẽ bước vào giai đoạn 4:“Tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận” với kế hoạch doanh thu 5.200 tỷ đồng, tăng 21.3% so với năm 2012 và lợi nhuận trước thuế là 600 tỷ đồng, tăng 22.5% so với năm 2012. Năm qua, với chiến lược tập trung khai thác tốt nền tảng kinh doanh cốt lõi, Kinh Đô đã vượt qua những thử thách của nền kinh tế để gặt hái kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu đạt 4.285 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 490 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 9.1% (tăng từ mức 7.2%  của năm 2011).

Năm 2012, Kinh Đô đã thực hiện thành công giai đoạn 3: “Lợi nhuận từ sự hiệu quả” với các hoạt động chính như sau:  

Tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm chủ lực có biên lợi nhuận cao với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Kết quả là tổng lợi nhuận gộp tăng 200 tỷ đồng so với năm 2011, tỷ lệ lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 43.6%  (từ mức 39.8% năm  2011) và dự kiến giữ vững suốt năm 2013.

Củng cố nội lực, tập trung vào cải thiện hiệu quả hoạt động và lợi nhuận thông qua việc khai thác tốt nền tảng kinh doanh cốt lõi, tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống phân phối vững mạnh và cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng.

Thay đổi cách thức vận hành hoạt động của công ty hướng về thị trường, luôn bám sát thị trường để nắm bắt và đón đầu xu hướng tiêu dùng, nhanh chóng thay đổi để đáp ứng và khai thác từng cơ hội nhỏ của thị trường để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Sau sáp nhập, việc chia sẻ các dịch vụ bán hàng, Marketing, mua hàng, vận chuyển và tài chính đã giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của tập đoàn và làm gia tăng lợi nhuận.Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng từ 8,1 % năm 2011 lên 11.9% năm 2012.

Định Hướng Hoạt Động Năm 2013  

Công  ty sẽ gia tăng đầu tư, dựa trên nền tảng chiến lược “Food & Flavor”.

Tập trung phát triển sản phẩm chủ lực: Công ty sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm chủ lực và tung một số sản phẩm mới, hướng đến phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người tiêu dùng.

Tiếp tục đầu tư thương hiệu: Một điểm nổi bật trong năm 2013 mà Công ty sẽ thực hiện là tiếp tục tái định vị hệ thống thương hiệu và có sự đầu tư thích đáng cho xây dựng thương hiệu. 

Tối ưu hóa hệ thống quản trị và chuỗi cung ứng: Phát huy hiệu quả quy trình vận hành mới, cụ thể là hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng để đạt hiệu quả hơn và tối ưu hóa hệ thống quản trị.  

Năm 2013 còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Kinh Đô, đánh dấu 20 năm ngày thành lập công ty.Với nền tảng vững chắc đã thiết lập trong những năm qua, đặc biệt là kết quả kinh doanh khả quan và trải nghiệm của các năm qua, Kinh Đô tin tưởng Công ty sẽ thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận trong năm nay, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông, đối tác của Kinh Đô và tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai.