Kinh Đô nhận bằng khen: hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế 5 năm: giai đoạn 1998 - 2002