So với cùng kỳ năm trước lợi nhuận quý IV và cả năm đã tăng mạnh lần lượt 112% và 43,4% chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng và chi phí tài chính giảm trong quý IV.

CTCP Kinh Đô (MCK: KDC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2012 hợp nhất. Theo đó, biên lợi nhuận gộp tăng trong quý IV và cả năm đã giúp cho KDC có kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể,

Tại ngày 31/12/2012, số dư vay và nợ ngắn dài hạn đã giảm đáng kể so với đầu năm – giảm khoảng 333 tỷ đồng.

File đính kèm:

Theo CafeF