CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất trong quý 3/2012 với lãi ròng đạt 318 tỷ đồng, tăng 43.9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái tại 254.55 tỷ đồng.

So với mục tiêu kế hoạch doanh thu đặt ra trong năm là 5,500 tỷ đồng, KDC đã thực hiện được 59% kế hoạch khi khi đạt hơn 3,217 tỷ đồng. Còn về lợi nhuận trước thuế, trong 9 tháng KDC đạt 407.36 tỷ đồng, bằng 81% mục tiêu kế hoạch (500 tỷ đồng).

File đính kèm: