Con người là yếu tố đầu vào quan trọng, là lợi thế phát triển của mỗi doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực là thước đo đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh hiện nay bởi nguồn nhân lực được Kinh Đô xác định là lợi thế hàng đầu của công ty.


Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề Đào tạo, Trung tâm đào tạo Kinh Đô (KTC) đã chính thức mở ra từ năm 2006 để đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Kinh Đô trong từng giai đoạn phát triển. Qua 5 năm, trung tâm đã triển khai đào tạo cho hơn 2.250 lượt cán bộ, nhân viên chủ chốt (Key Person) trong công ty.

Trong năm 2011, công ty đã triển khai nhiều khóa học trong đó, khóa học “Kinh Đô Way” dành cho cấp quản lý nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao. Đây là khóa học mang tính thực tiễn ứng dụng. Thông qua khóa học, những kiến thức, công cụ, kỹ năng quí báu, những kinh nghiệm tích lũy và học hỏi thêm trong quá trình học tập đã được trình bày theo một trình tự, hệ thống tư duy xuyên suốt. Khóa học cho thấy chương trình đào tạo “Kinh Đô Way” là một chương trình cốt lõi góp phần định hướng cho những chương trình đào tạo các cấp dành cho toàn thể nhân sự của toàn hệ thống trong Tập đoàn Kinh Đô.

Sau khi kết thúc khóa học Kinh Đô Way, chương trình Mini MBA dành cho cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp trung cũng đã được trung tâm đào tạo Kinh Đô triển khai. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia khá nhiệt tình từ những nhân sự được chọn lựa tại công ty Kinh Đô, Kinh Đô Bình Dương, KI DO, Tribeco.

Với mục tiêu đào tạo bổ sung những kiến thức cần thiết cũng như hiểu biết toàn diện và tổng quan về hệ thống quản trị của Công ty trên 4 lĩnh vực: Kinh doanh, Sản xuất, Nhân sự, Tài chính. Giúp cho các học viên hiểu và biết cách tạo sự gắn kết giữa các chức năng để tạo ra giá trị. Bên cạnh đó, việc tham gia khóa học hướng đến việc quản lý hiệu quả công việc, con người và bản thân của học viên.

Dự kiến các khóa học kéo dài 9 tháng kết thúc vào tháng 5.2012.

 

ANH NGUYỄN VĂN QUỐC – TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
Để chuẩn bị cho việc phát triển trong tương lai, hiện nay Trung tâm đang và sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của tổ chức thông qua việc chuyên môn hóa, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống đánh giá, sát hạch, xây dựng cơ chế hoạt động cũng như tăng cường các hoạt động trong và ngoài lớp học nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc dạy và học…

Với mục tiêu rõ ràng, sự quan tâm của Ban Lãnh Đạo và quyết tâm cao của đội ngũ nhân viên, quản lý đào tạo, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Trung tâm đào tạo sẽ đáp ứng được mong muốn của tập đoàn trong thời gian tới.