Riêng quý IV/2013, lợi nhuận sau thuế của Kinh Đô gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2012. 

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV, Công ty cổ phần Kinh Đô (Mã CK: KDC) đạt doanh thu thuần 1.129,5 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng gần 7 lần đạt 23 tỷ đồng. Biên lợi nhận gộp trong kỳ giảm nhẹ, ngược lại biên lợi nhuận sau thuế lại tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Do đó, riêng quý IV, công ty đạt lãi sau thế 95,33 tỷ.

Tính chung cả năm 2013, doanh thu thuần của Kinh Đô vẫn tăng khoảng 6,5% đạt gần 4.563 tỷ đồng. Chi phí tài chính chưa bằng một phần ba so với cùng kỳ giúp công ty lợi nhuận trước thuế đạt 612 tỷ đồng, vượt mức 600 tỷ đồng đã được Đại hội cổ đông giao hồi đầu năm. Lãi sau thuế của Kinh Đô theo đó là 501 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với 2012.

THeo Vnexpress.net