Ngày 16/05/2008, tại Trung tâm White Palace, Công ty Cổ Phần Kinh Đô đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2007. Tại Đại Hội, Hội Đồng Quản Trị của Công ty đã đề xuất, đệ trình và xin ý kiến của Đại Hội thông qua một số tờ trình: phân chia lợi nhuận năm 2007; Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2008; Chính sách chia cổ tức năm 2008; Thông qua Điệu lệ Công ty được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2006 và Điều lệ mẫu của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM; Thông qua việc giải tỏa cổ phần hạn chế chuyển nhượng của CBCNV Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán…

  Năm 2007, hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kinh Đô đạt được nhiều kết quả khả quan như Tổng doanh thu đạt hơn 1.230 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2006, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 224 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2006. Trong năm 2008, dự kiến doanh thu của Công ty Cổ Phần Kinh Đô đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận trước thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2007.  Trong năm 2007, Công Ty thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 18% bằng tiền mặt và 22% bằng cổ phiếu. Năm 2008, Kinh Đô sẽ tiếp tục thực hiện chính sách chia cổ tức cho cổ đông là 40%, trong đó 18% bằng tiền mặt và 22% bằng cổ phiếu thưởng. Đây là mức chi trả cổ tức cao so với mặt bằng chung trên thị trường chứng khoán và các công ty cùng ngành nghề. Điều này khẳng định một lần nữa về khả năng sinh lợi và tiềm năng phát triển của Công ty CP Kinh Đô.

  Tháng 11/2007, Công ty Cổ phần Kinh Đô phát hành thành công 11 triệu cổ phần cho CBCNV, Cổ đông chiến lược, nhà đầu tư lớn… thu về hơn 1.700 tỷ đồng do phát hành, nâng mức Vốn điều lệ lên 469,99 tỷ đồng, tăng 54% so với cuối năm 2006. Thành công lớn nhất của đợt chào bán này là Kinh Đô tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của các cổ đông lớn – các tổ chức đầu tư tài chính chuyên nghiệp trong và ngoài nước – như Công Ty Chứng Khoán Bảo Việt, Prudential Việt Nam, Công ty Chứng Khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín, Quỹ Đầu Tư VOF, Quỹ Đầu Tư Temasek Singapore…

  Từ tháng 8/2007 đến quý II/2008, các bộ phận đã lên kế hoạch và tổ chức di dời toàn bộ nhà máy Kinh Đô tại Thủ Đức lên nhà máy Kinh Đô Bình Dương tại khu công nghiệp VSIP (Việt Nam – Singapore ). Nhà máy được đầu tư hệ thống dây chuyền máy móc công nghệ sản xuất hiện đại khép kín thuộc dạng tiên tiến nhất trên thế giới nhập khẩu tại Italia, Hà Lan, Đan Mạch, Mỹ … đáp ứng được các yêu cầu khu vực và quốc tế theo tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practices), ISO 14000, HACCP. Việc di dời và đưa vào sản xuất Nhà máy Kinh Đô Bình Dương sẽ mở một trang sử mới cho Kinh Đô nhằm hướng tới đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, mở rộng sang thị trường khu vực và thế giới.

  Với quy mô 10 Công ty thành viên chuyên ngành thực phẩm, bao gồm:

  1. Công ty CP Kinh Đô
  2. Công ty CP Kinh Đô Bình Dương
  3. Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc
  4. Công ty CP Thực Phẩm Kinh Đô Sài Gòn
  5. Công ty CP Ki Do
  6. Công ty CP Tribeco
  7. Công ty CP Tribeco Bình Dương
  8. Công ty CP Tribeco Miền Bắc
  9. Công ty CP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm (Nutifood)
  10. Công ty CP Vinabico

  Cùng định hướng xây dựng mô hình Tập đoàn thực phẩm Kinh Đô tầm cỡ, Kinh Đô tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 30% đối với những ngành hàng thực phẩm sẵn có trong năm 2008, sáp nhập một số thành viên (Công ty CP Kido, Công ty CP Kinh Đô miền Bắc) vào KDC và tiếp tục thực hiện chiến lược mở rộng đầu tư vào các công ty có ngành hàng thực phẩm khác. Dựa vào lợi thế của mình cũng như của đối tác, Kinh Đô sẽ đưa các công ty này hòa nhập cùng với tốc độ phát triển chung, hợp thành sức mạnh tạo nên một Tập đoàn thực phẩm Kinh Đô (KDC) luôn khẳng định uy tín và vị trí hàng đầu của mình trong từng ngành hàng, lĩnh vực thực phẩm trên nền tảng phát triển ổn định, bền vững và chuyên nghiệp.