Vào tháng 07/2015, Kinh Đô công bố đã hoàn tất việc chuyển giao 80% cổ phần tại CTCP Kinh Đô Bình Dương – BKD cho Mondelēz International và sẽ nắm giữ 20% còn lại.

CTCP Kinh Đô (mã: KDC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất của KDC đạt 1.124 tỷ đồng - tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của KDC cũng tăng 17% lên 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt hơn 444 tỷ đồng- tăng 6%.

Như dự báo, doanh thu hoạt động tài chính của KDC tăng vọt từ 37 tỷ lên 6.584 tỷ đồng và là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận trước thuế của KDC đạt hơn 6.535 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng vọt từ mức 60 tỷ lên 5.123 tỷ đồng.

Vào tháng 07/2015, Kinh Đô công bố đã hoàn tất việc chuyển giao 80% cổ phần tại CTCP Kinh Đô Bình Dương – BKD cho Mondelēz International và sẽ nắm giữ 20% còn lại. Kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015 của KDC sẽ vẫn ghi nhận toàn bộ 100% doanh thu cũng như lợi nhuận của mảng bánh kẹo, trong 6 tháng cuối năm 2015, kết quả của KDC sẽ ghi nhận theo 20% doanh thu và lợi nhuận mảng này.

Tại thời điểm cuối quý 2/2015, các khoản đầu tư liên doanh liên kết của KDC có giá trị hơn 1.740 tỷ đồng, gồm các khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Lavenue, Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật VN ( Vocarimex ) và CTCP Kinh Đô Bình Dương (BKD).

Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, KDC ghi nhận 6.582 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - vượt hơn 1% kế hoạch cả năm.

Tính đến 30/06/2015, tổng tài sản của KDC tăng mạnh 76% lên 13.894 tỷ đồng mà chủ yếu từ các khoản phải thu (tăng từ 784 tỷ lên 8.583 tỷ đồng). Trong khi đó, tiền và tương đương tiền giảm còn 1.764 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng giảm từ 345 tỷ xuống còn 94 tỷ đồng.

Theo cafef.vn