Ngày 28.07.2008, tại Trung tâm thương mại Sài Gòn, Tập đoàn Kinh Đô đã cùng Tổng Công ty thương mại Sài gòn (SATRA) ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hợp tác liên kết trên các lĩnh vực: hợp tác đầu tư sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm, phát triển hệ thống bán lẻ, đầu tư kinh doanh bất động sản.... Đây là thỏa thuận hợp tác mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho cả hai bên dựa vào lợi thế kinh doanh của từng đơn vị nhằm khai thác các sản phẩm mang thương hiệu và dựa trên thế mạnh về nguồn nguyên liệu, công nghệ, thương hiệu, kho lạnh và hệ thống phân phối của mỗi bên nhằm tối ưu hóa lợi ích kinh doanh của cả Tập đoàn Kinh Đô và SATRA.

Được biết, SATRA là doanh nghiệp nhà nước với hơn 60 công ty thành viên như:Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản, Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre...