BKD được định giá hơn 9.808 tỷ đồng. KDC sẽ chuyển nhượng CP lần đầu cho Mondelēz 80% giá trị của Kinh Đô Bình Dương bao gồm cả ngành hàng bánh Trung thu.

CTCP Kinh Đô (MCK: KDC)  vừa có bản công bố thông tin công bố nghị quyết của HĐQT ngày 10/11/2014 thông qua nội dung Tờ trình đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào BKD dự kiến đệ trình lên Đại hội cổ đông bất thường năm 2014. Cụ thể như sau: 

Như vậy, cùng với việc trình đầu tư thêm để nâng mức sở hữu hơn 51% tại Vocarimex và chuyển nhượng 80% mảng bánh kẹo cho Mondelēz, kỳ họp ĐHĐCĐ tới đây có thể xem là kỳ họp trọng, có tính quyết định cho tương lai của KDC trên bước đường tiếp theo sau 20 năm phát triển.