Trong quý 2/2015, lợi nhuận gộp hợp nhất của CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) đạt hơn 444 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2/2015, doanh thu thuần hợp nhất của KDC đạt 1,124 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của KDC cũng tăng 17% lên 680 tỷ đồng. Công ty thu về khoản lợi nhuận gộp hơn 444 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên tỷ suất lãi gộp giảm từ 41.9% xuống mức 39.5%.

Đặc biệt, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của KDC tăng vọt từ 37 tỷ lên 6,584 tỷ đồng. Đây là nhân tố chính đẩy lợi nhuận trước thuế của KDC lên hơn 6,535 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng vọt từ mức 60 tỷ lên 5,123 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, KDC mang về 6,582 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt hơn 1% kế hoạch cả năm.

Được biết, từ giữa tháng 07/2015, KDC công bố đã hoàn tất việc chuyển giao 80% mảng bánh kẹo (CTCP Kinh Đô Bình Dương – BKD) cho đối tác ngoại Mondelēz International và sẽ nắm giữ 20% còn lại. Kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015 của KDC sẽ vẫn ghi nhận toàn bộ 100% doanh thu cũng như lợi nhuận của mảng bánh kẹo, trong 6 tháng cuối năm 2015, kết quả của KDC sẽ ghi nhận theo 20% doanh thu và lợi nhuận mảng này.

Tính đến 30/06/2015, tổng tài sản của KDC tăng mạnh 76% lên 13,894 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu từ các khoản phải thu tăng vọt từ 784 tỷ lên 8,583 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền của KDC giảm 28% xuống 1,764 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng giảm từ 345 tỷ xuống còn 94 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư liên doanh liên kết của KDC tính đến cuối tháng 06/2015 là hơn 1,740 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Lavenue, Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật VN (Vocarimex) và CTCP Kinh Đô Bình Dương (BKD).

Theo vietstock.vn