Công ty CP Kinh Đô (KDC) đã đạt được kết quả kinh doanh vượt bậc từ đầu năm đến nay

Kết quả này có được nhờ phát huy hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, quản lý tốt chi phí và khai thác hiệu quả các ngành hàng có biên lợi nhuận cao.

Cụ thể: Doanh thu quý II đạt 1.003 tỉ đồng, tăng 11,7% so với năm ngoái nhờ vào việc gia tăng hiệu quả việc khai thác và quản lý tốt kênh phân phối. KDC đã hoàn thiện hệ thống quản lý nhà phân phối (DMS) và tăng độ phủ tại các điểm bán lẻ.

Lợi nhuận gộp tăng 5,3%, đạt được 704 tỉ đồng, nhờ hiệu quả quản lý sản xuất tốt hơn và công ty tung ra thành công các sản phẩm mới có biên lợi nhuận cao hơn.

Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 39,2% tương đương năm ngoái do lương cơ bản và chi phí điện nước tăng. Biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) giảm từ mức 9,2% xuống mức 8,4% do công ty đã đầu tư nhiều hơn vào các thương hiệu sản phẩm và đầu tư thêm vào hệ thống bán hàng và phân phối. Lợi nhuận sau thuế tăng 22,1% so với cùng kỳ, do lợi nhuận quý II tăng ấn tượng 31% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo ban giám đốc KDC, việc công ty đầu tư vào hệ thống phân phối bán hàng, cơ cấu lại hệ thống thương hiệu và sự thay đổi, tập trung hướng về bán lẻ đã có ảnh hưởng tích cực đến doanh thu trong khi lợi nhuận được hỗ trợ bởi sự hiệu quả hơn của công ty sau quá trình tái cấu trúc.

Theo nld.com.vn