KDC báo lãi lớn nhờ đánh giá lại khoản đầu tư 24% cổ phẩn sở hữu của KDC tại VOC khi thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính.

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO(HOSE: KDC) vừa cho biết, với việc hoàn tất thủ tục chào mua công khai công ty Vocarimex, doanh thu hợp nhất quý II/2017 của KIDO đã tăng 175% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.647 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 369 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về nguyên nhân lãi sau thuế tăng mạnh trong quý II, KIDO cho biết phần lớn do doanh thu tài chính phát sinh khi đánh giá lại khoản đầu tư 24% cổ phần sở hữu của KDC tại VOC khi thực hiện việc hợp nhất báo cáo tài chính.

Theo điều 15 mục 1 khoản b TT202/2014/TT-BTC ngày 22.12.2014 quy định, trong trường hợp trước ngày công ty mẹ đạt được quyền kiểm soát, công ty con là công ty liên kết của công ty mẹ và đã được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu: Khi đạt được quyền kiểm soát, trên Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ phải đánh giá lại giá trị khoản đầu tư theo giá trị hợp lý.

Theo đó, phần chênh lệch giữa giá đánh giá lại và giá trị khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Phần chênh lệch giữa giá trị khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu và giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận trực tiếp vào các chỉ tiêu thuộc phân vốn chủ sở hữu của Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của KIDO tăng trưởng gần 200% so với cùng kỳ, đạt 2.900 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm đạt 446 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch lợi nhuận 2017.

Trong đó, ngành hàng lạnh chiếm gần 30% và ngành thực phẩm đóng gói 70% trong cơ cấu doanh thu. KIDO cho biết, thị phần của Tập đoàn trong ngành dầu ăn đã lên trên 35% sau thương khi hoàn tất thương vụ VOC.

Được biết, năm 2017, KIDO đặt kế hoạch 7.700 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng. Trong đó, Tường An ước đạt là 4.373 tỷ đồng doanh thu, LNTT 165 tỷ đồng; Vocarimex dự kiến đạt 4.450 doanh thu, LNST 200 tỷ đồng; Kido Foods (KDF), kế hoạch doanh thu 1.924 tỷ đồng, và 210 tỷ đồng LNST.


Huy Nguyên

Theo Trí thức trẻ