Ông Trần Lệ Nguyên, TGĐ CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC), vừa có thông báo mua thành công 1,827,290 cp, nâng tổng số cổ phần nắm lên 13,498,668 cp, ứng với tỷ lệ sở hữu tăng từ 7.3% lên 8.44% (đã bao gồm 1,945,229 cp thưởng).

Ngoài việc sở hữu cá nhân trên, ông Nguyên còn đồng sở hữu cùng anh trai là ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT KDC thêm hơn 14 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, số cổ phiếu chung giữa hai anh em ông Thành và ông Nguyên do công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô làm đại diện. Công ty này  được thành lập vào năm 1993, do ông Trần Kim Thành làm giám đốc và người đại diện.

Về phía ông Trần Kim Thành, ông cũng đang sở hữu riêng 17.2 triệu cổ phần KDC thông qua công ty TNHH Một thành viên PPK (100% vốn của ông Thành).

Như vậy, tổng sở hữu của hai anh em họ Trần đã lên đến 44.7 triệu cổ phần, chiếm 28.2% vốn của KDC. Bên cạnh đó, những thành viên trong đại gia đình ông Thành và ông Nguyên còn nắm giữ thêm khoảng 7%.

Nếu tính theo giá cổ phiếu KDC ngày 21/11 là 40,900 đồng/cp thì tổng tài sản của đại gia đình họ Trần lên tới khoảng 2,300 tỷ đồng.

Theo Vietstock