Công ty CP Kinh Đô (KDC), Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc (NKD) và Công ty CP KI DO đã chính thức thông qua việc thực hiện sáp nhập NKD và KI DO vào KDC  với sự ủng hộ và đồng thuận cao từ phía cổ đông của cả 3 công ty. Theo kế hoạch, trong quý 3/2010 sẽ hoàn tất các thủ tục với phương án sáp nhập là hoán đổi cổ phiếu với tỷ lệ hoán đổi là 1,1:1, tức 1,1 cổ phiếu NKD được nhận 1 cổ phiếu KDC và 1,1 cổ phiếu KI DO được nhận 1 cổ phiếu KDC. Theo đó, KDC sẽ phát hành 18 triệu cổ phiếu để hoán đổi với cổ phiếu NKD và KI DO. Sau khi sáp nhập, NKD & KIDO sẽ trở thành những công ty con, dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên, với chủ sở hữu là KDC. Vốn điều lệ sau khi sáp nhập dự kiến gần 1.200 tỷ đồng và tổng tài sản trên 5.000 tỷ đồng.

Việc sáp nhập NKD và KIDO vào KDC là bước khởi đầu cho định hướng chiến lược phát triển dài hạn, đưa Kinh Đô trở thành một Tập đoàn không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo, kem ăn, sữa chua và các sản phẩm từ sữa... mà còn mở sang nhóm hàng thực phẩm thiết yếu có tiềm năng và lợi nhuận cao khác. Đây  cũng là sự kiện tạo tiền đề cho việc sáp nhập của các công ty thực phẩm khác vào KDC trong tương lai. Trước mắt, ĐHCĐ đã thông qua chủ trương sáp nhập Vinabico vào KDC vào năm 2011.  Dự kiến doanh thu ngành thực phẩm năm đầu tiên sau sáp nhập là hơn 3.000 tỷ đồng và đạt gần 8.000 tỷ đồng sau 5 năm sáp nhập. Tăng trưởng doanh thu của ngành thực phẩm trong những năm tiếp theo duy trì ở mức 20-25%/năm.

Năm 2009, KDC đạt tổng doanh thu 1.529 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2008. Lợi nhuận trước thuế đạt 572 tỷ đồng, vượt 123% so với kế hoạch đầu năm và tăng 8% so với kế hoạch lợi nhuận 530 tỷ đồng được điều chỉnh tại ĐHCĐ bất thường vào tháng 10/2009. Trong năm 2009, Công Ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 24% bằng tiền mặt và 40% bằng cổ phiếu. Năm 2010, KDC đặt chỉ tiêu doanh thu thuần là 1,881 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2009; Tổng lợi nhuận trước thuế là 850 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2009; đồng thời Công ty tiếp tục giữ mức tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là 24% trên mệnh giá cổ phần.

LỢI ÍCH SAU SÁP NHẬP

Đối với cổ đông

Đối với công ty