Tin tức sự kiện

Thương vụ KDF hoán đổi sang KDC chính thức khởi động

06/11/2020

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu KDF sẽ nhận được cổ tức đặc biệt là 3.000 đồng/cp đồng thời đổi lấy 1,3 cổ phiếu KDC (ngoại trừ cổ đông là Kido không tham gia đợt phát hành lần này). 

Thời hạn phân phối cổ phiếu là trong 90 ngày kể từ ngày 3/11 sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành. 

Theo phương án sáp nhập, KDC sẽ phát hành thêm hơn 23 triệu cổ phần để hoán đổi 17,76 triệu cổ phiếu KDF, tương ứng 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của KDF cho tất cả các cổ đông đang nắm giữ cổ phần (ngoài KDC).

Tỉ lệ hoán đổi đề xuất từ tổ chức thẩm định là 1:1,2, nhưng KDC mong muốn trả thêm cho cổ đông KDF một khoản thặng dư là 8,3% cho việc nắm giữ cổ phiếu KDC sau khi hoàn tất sáp nhập.

Ngoài ra, với qui mô vốn điều lệ của KDC là 2.556 tỉ đồng, gấp 4,5 lần so với vốn điều lệ của KDF. Do đó, tỷ lệ pha loãng cổ phiếu KDC sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo tỷ lệ 1:1,3 là 8,3%, không chênh lệch đáng kể so với khi thực hiện phát hành theo tỉ lệ do tổ chức thẩm định giá đề xuất.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoá đổi, toàn bộ 17,76 triệu cổ phiếu KDF sẽ thuộc sở hữu của KDC đồng thời cổ phiếu KDF sẽ bị huỷ đăng kí giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và huỷ đăng kí chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). 

Sau sáp nhập, KDF sẽ được chuyển loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH do KDC sở hữu 100% vốn điều lệ. 

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020, nhằm nâng cao vị thế trên thị trường cũng như năng lực tài chính, quản lí, Kido muốn sáp nhập KDF vào tập đoàn bằng cách phát hành thêm cổ phần để hoán đổi 100% cổ phiếu đang lưu hành của KDF.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của KDF, ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc KIDO cho biết, sau KDF, sắp tới CTCP Dầu thực vật Tường An cũng sẽ sáp nhập vào KDC trong năm nay; với Vocarimex, sau khi nhà nước thoái vốn 36% còn lại, KIDO sẽ tiếp tục sáp nhập nhằm tạo thành một nhóm công ty có đủ độ lớn, thanh khoản cho cổ phiếu KDC cũng được kì vọng sẽ lớn hơn.

"Trên thị trường chứng khoán, các công ty hàng tiêu dùng ngoại trừ Vinamilk và Masan, hiện chưa có công ty nào có đủ qui mô để các nhà đầu tư quan tâm. Cổ phiếu KDC hiện chưa thể hiện đúng tiềm năng. Nếu chúng ta sáp nhập xong, qui mô tăng lên thì các quĩ đầu tư họ mới quan tâm nhiều hơn", ông Nguyên nói.

Theo Hoàng Kiều - Vietnambiz