Đây là lần đánh giá theo hướng mở rộng và cải tiến, phân tích và xem xét các quy trình, quy định, theo dõi kế hoạch, công tác quản lý hồ sơ sổ sách một cách thật khách quan và theo chiều sâu, từ đó đưa ra những nhận xét, khuyến nghị để Công ty quản lý tốt hơn trong quá trình hội nhập và phát triển.

Tổng kết chương trình, Ông Mai Đức Tuyên - Trưởng đoàn đánh giá của BVQI đã nhận xét: “Sau 4 năm áp dụng Hệ thống Quản lý chất luợng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000 và đã qua nhiều lần đánh giá, đoàn nhận thấy rằng Kinh Ðô Miền Bắc đã thực hiện tốt các yêu cầu trong hệ thống quản lý chất lượng và đã đạt đuợc nhiều thành công trong công tác Quản trị/điều hành, đặc biệt là lĩnh vực Quản lý chất luợng và an toàn thực phẩm đuợc nâng cao rõ rệt. Về điểm mạnh, Ban lãnh đạo công ty và các phòng ban đã có những cải tiến các quy trình, quy định theo thời gian cho phù hợp với tình hình thực tế. Hồ sơ được lưu trữ bài bản và đều có các cam kết của lãnh đạo; quá trình đánh giá của đoàn nhận được sự hợp tác và tiếp đón chu đáo của các bộ phận trong toàn công ty.”

Bên cạnh các mặt tích cực, đoàn cũng chỉ ra cho các phòng ban các khuyến nghị bổ ích tại một số khâu trong quá trình quản lý để chúng ta thực hiện tốt hơn nữa hệ thống quản lý chất lượng, phù hợp với tình hình mới.

Kết thúc chương trình, Anh Trần Quốc Việt - P.TGĐ/DDH cảm ơn đoàn đánh giá đã có những nhận xét khách quan và trung thực để công ty thực hiện tốt hơn nữa Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, hướng đến thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22.000.