Ngày 30.06, KDC tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014 và trình cổ đông thông qua các nội dung: kết quả kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014, mục tiêu chiến lược năm 2014... Năm 2013, vượt  qua những khó khăn của  kinh  tế vĩ mô, KDC đã hoàn thành giai đoạn 4 của quá trình tái cấu trúc công ty: “Tăng trưởng có lợi nhuận” với doanh thu đạt 4.561 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 619 tỷ đồng. Năm 2014, KDC đặt kế hoạch doanh thu 5.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng, công ty dự kiến chia cổ tức tiền mặt bằng 20% mệnh giá cổ phần.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo KDC cũng trình cổ đông định hướng chiến lược dài hạn, phương án tái cấu trúc mảng kinh doanh bánh kẹo và chiến lược đầu tư của KDC trong thời gian tới. Theo đó, hướng đến phục vụ nhiều hơn nhu cầu của người tiêu dùng thông qua các sản phẩm thiết yếu đa dạng và chất lượng theo chiến lược Food & Flavor, đồng thời đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn, KDC sẽ tham gia 3 ngành hàng mới: dầu ăn, mì ăn liền và cà phê.

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG & PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ

Năm 2013, KDC đã hoàn thành giai đoạn 4 của quá trình tái cấu trúc mà công ty đã kiên trì thực hiện suốt 5 năm qua, với 4 giai đoạn: Chuẩn bị (2009 – 2010) - Xây dựng nền tảng (2011) - Lợi nhuận nhờ sự hiệu quả (2012) và Tăng trưởng có lợi nhuận (2013). Bước ngoặt này đã giúp KDC xây dựng nên một nền tảng hợp nhất vững chắc cùng lợi thế cạnh tranh cốt lõi, tạo điều kiện cho công ty phát triển một cách ổn định, sẵn sàng tham gia vào những ngành hàng mới – Đa Dạng Hóa theo chiến lược Food & Flavor. Cụ thể:

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA KDC NĂM 2014

10 năm đầu thành lập, KDC đã phát triển thông qua đầu tư công nghệ và mở rộng danh mục sản phẩm, xây dựng thương hiệu vững mạnh. 10 năm tiếp theo, KDC phát triển thông qua công cụ tài chính và các hoạt động M&A. 10 năm tới, KDC sẽ theo đuổi chiến lược đa dạng hóa ngành hàng, mở rộng danh mục sản phẩm để phục vụ trọn gói nhu cầu của người tiêu dùng. Theo đó, sau thời gian chuẩn bị kỹ càng từ nội lực, nguồn vốn, nền tảng vận hành, KDC sẽ tham gia 3 ngành hàng mới: mì ăn liền, dầu ăn và cà phê. Các ngành hàng thiết yếu này bổ sung cho lĩnh vực bánh kẹo, kem và sản phẩm từ sữa của Tập đoàn, đưa Kinh Đô thâm nhập sâu rộng hơn vào đời sống và phục vụ người tiêu dùng suốt cả ngày.

Vượt qua những khó khăn của kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh, KDC đã đạt kết quả kinh doanh vượt bậc năm 2013 trên cơ sở khai thác tốt lợi thế qui mô và quản trị tốt chi phí. Lợi thế qui mô và nền tảng vững chắc mà KDC đã kiên trì xây dựng trong những năm qua sẽ tiếp tục được phát huy để KDC hiện thực hóa các kế hoạch kinh doanh 2014 và sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển đột phá mới – Đa Dạng Hóa với chiến lược Food & Flavor.