KDC dự trình thực hiện cổ tức năm 2012 tỷ lệ 20% bằng tiền và chia thưởng CP tỷ lệ 20%. Năm 2013, KDC mục tiêu tăng 21,3% doanh thu và 22,5% lợi nhuận.

Sáng ngày 12/04/2013 Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Kinh Đô (MCK: KDC) đang diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Tất cả các tờ trình trình tại đại hội đều được thống nhất thông qua.

Đại hội đã chấp thuận đơn từ nhiệm HĐQT của ông Cô Gia Thọ và Ông Mã Thanh Danh, đồng thời đang tiến hành bầu 2 thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015, gồm:

2 ứng viên gồm:
(i) Ông Nguyễn Đức Trí, không sở hữu, không đại diện vốn

(ii) Ông Nguyễn Gia Huy Chương, không sở hữu, không đại diện vốn

Năm 2012, KDC đạt 4.288 tỷ đồng doanh thu và 357 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; cổ tức thực hiện 20%/mệnh giá bằng tiền, tương đương KDC chi khoảng 330 tỷ đồng để chia trả cổ tức.

Doanh thu năm 2012 chủ yếu đến từ ngành hàng bánh quy - khoảng hơn 1.100 tỷ đồng và hơn 800 tỷ đồng từ ngành  Kem, sản phẩm từ sữa.

Năm qua KDC đã thực hiện thành công giai đoạn 3- "Lợi nhuận từ sự hiệu quả" với các hoạt động: (i) tái cấu trúc sản phẩm, tập trung sản phẩm có biên lợi nhuận cao; (ii) củng cố nội lực, đầu tư hệ thống phân phối vững mạnh và cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng; (iii) thay đổi phương thức vận hành hoạt động công ty; (iv) cải thiện hiệu quả hoạt động tập đoàn.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc hợp tác giữa Glico và Kinh Đô, đại diện KDC cho biết: đến nay việc hợp tác thành công, các ngành hàng của Glico đã được đưa vào hệ thống phân phối của KDC, KDC cũng đã xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm.

Trong thời gian tới, Quan hệ của KDC - Glico không chỉ dừng lại phân phối 2 sản phẩm Pocky và Pretz mà sẽ mở rộng thêm các ngành hàng như ngành kem và các sản phẩm sữa.

Đối với sản phẩm mỳ gói, KDC sẽ tung hàng trong thời gian rất gần tới.

Lãi vay bình quân của KDC đối với VND là 9,5%/năm và USD là 5%.

Năm 2013, KDC đặt mục tiêu doanh thu 5.200 tỷ đồng, tăng 21,3%; lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, tăng 22,5% so với thực hiện năm 2012. Cổ tức dự kiến 20%/mệnh giá, bằng tiền.

Năm nay, KDC thực hiện giai đoạn 4 : "Tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận". Theo đó, sẽ gia tăng đầu tư, dựa vào nền tảng chiến lược "Food&Flavor"; tập trung phát triển sản phẩm chủ lực; tiếp tục đầu tư thương hiệu; tối ưu hoá hệ thống quản trị và chuỗi cung ứng.

Ông Trần Lệ Nguyên cho biết: KDC sẽ đầu tư mạnh cho chuỗi cung ứng để chuẩn bị đón thị trường khi kinh tế phục hồi. KDC cũng chuẩn bị nguồn nhân lực để có thể phục vụ cho mục tiêu phát triển.

Trả lời câu hỏi về cơ sở để xây dựng kế hoạch năm 2013, đại diện KDC cho biết cơ sở để xây dựng kế hoạch:

(i) Dựa vào những gì KDC đã làm được trong 3 năm qua - giai đoạn " Lợi nhuận từ hiệu quả";

(ii) Năm 2013 mặc dù không phải là năm thuận lợi cho vĩ mô, nhưng chúng tôi phân tích đánh giá đây vẫn là cơ hội của KDC, KDC sẽ " cày sâu cuốc bẫm", đi sâu vào hệ thống phân phối, đi vào ngách thị trường - "nhặt tiền lẻ" để khi thị trường hồi phục KDC sẽ có tiềm lực phát triển mạnh.

KDC lấy sản phẩm hiện tại làm trọng tâm cho kế hoạch năm 2013. Các nhóm ngành hàng của Glico dự kiến sẽ đóng góp khoảng 57 tỷ đồng doanh thu KDC.

Năm 2013, KDC sẽ xúc tiến một số thương vụ M&A.

Đại hội cũng thông qua việc phát hành CP thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% - thực hiện sau khi phát hành CP để hoán đổi CP Vinabico; và chào bán tổng số 6.000.000CP cho CBCNV, 500.000 CP cho HĐQT với giá 18.000 đồng/CP.

Theo cafef.vn