Kết quả doanh thu hợp nhất lũy kế quý III của Công ty đạt khoảng 3.050 tỷ đồng, với lợi nhuận gộp dự kiến 1.238 tỷ đồng.

CTCP Kinh Đô (KDC - sàn HOSE) cho biết, mùa Trung Thu 2011 có kết quả khả quan với tổng sản lượng tiêu thụ toàn quốc đạt hơn 2.100 tấn. Doanh thu thuần của riêng dòng bánhTrung Thu tăng 31%, từ 497 tỷ đồng năm 2010 lên 651 tỷ đồng vào năm 2011. Lợi nhuận gộp của sản phẩm Trung Thu 2011 tăng 26,22%, từ 286 tỷ đồng lên 361 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của sản phẩm trung thu đã đóng góp vào kết quả lợi nhuận hợp nhất là 182 tỷ đồng, tăng 15,84% so với năm ngoái.

Cũng theo KDC, kết quả doanh thu hợp nhất  lũy kế quý III của Công ty đạt khoảng 3.050 tỷ đồng, với lợi nhuận gộp dự kiến 1.238 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ hoạt động kinh doanh thực phẩm là 383 tỷ đồng. Ngoài ngành hàng bánh Trung Thu, kết quả kinh doanh của các ngành hàng thực phẩm nói chung cũng rất tốt. Trong đó, ngành bánh kẹo tăng 43%, ngành kem và sữa chua tăng 51%...

Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2011 là 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực phẩm là 500 tỷ đồng. Với kết quả hiện có, KDC cho rằng, việc đạt và vượt kế hoạch năm 2011 từ hoạt động kinh doanh thực phẩm là khả thi.

Theo Đầu Tư Chứng Khoán Online