Trong quý 2/2014, lãi ròng của CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) đạt 60 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý trong quý 2 KDC phát sinh khoản chi hơn 1,200 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Doanh thu thuần trong kỳ của KDC đạt 1,004 tỷ đồng, tăng 12% so với quý 2/2013. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 9% lên 583 tỷ giúp KDC tăng lợi nhuận gộp 16% lên 421 tỷ đồng. Tỷ suất lãi gộp đặt mức 41.9%.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của KDC tăng lần lượt 33% và 13% lên 262 tỷ và 101 tỷ đồng. Kết quả lãi ròng của KDC tăng 31% lên 60 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, KDC đạt lợi nhuận gộp 705 tỷ, tăng 5% nhờ tung các sản phẩm mới có biên lợi nhuận cao hơn. Trong khi đó tỷ suất lãi gộp giữ nguyên 39.2% do lương cơ bản và chi phí điện nước tăng.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của KDC tăng 3% lên 135 tỷ đồng, tương đương 21% kế hoạch năm (660 tỷ đồng). Lãi ròng của công ty cũng tăng 19% lên mức 93 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2014, tiền và tương đương tiền của KDC tăng gần 860 tỷ lên 2,815 tỷ đồng, chủ yếu từ việc phát hành cổ phiếu thu về gần 1,820 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của KDC lên đến hơn 1,200 tỷ đồng. Được biết, trong nửa đầu năm 2014, KDC đã công bố đầu tư vào ba ngành hàng mới là mì gói, dầu ăn và cà phê.

Hàng tồn kho của công ty tăng 14% lên 363 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 24% lên 7,917 tỷ đồng. Đầu tư dài hạn khác tăng mạnh từ 15 tỷ lên 709 tỷ đồng trong đó phát sinh 700 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm.

Tài liệu đính kèm: 20140814 - KDC - BC Q2 2014 HN.pdf

Theo vietstock.vn