Đại hội cổ đông Kinh Đô sáng nay thống nhất phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho Deutsche Bank. Đối tác này sẽ phát hành chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) và KDC nhiều khả năng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.

Nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm: dây chuyền, nhà xưởng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh.

Giá phát hành được giảm tối đa 20% so với mức giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu KDC trên HOSE trong 20 phiên liên tục gần nhất trước ngày phát hành, song không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại báo cáo tài chính quý gần nhất.

Cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 1.395 tỷ đồng.

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh Đô cho biết, khi đã được đại hội nhất trí thông qua, KDC sẽ tập hợp hồ sơ trình Ủy ban chứng khoán phương án phát hành. Ngay khi được duyệt, KDC tiến hành các bước tiếp theo. Dự kiến khoảng tháng 6 - tháng 7, doanh nghiệp sẽ nhận tiền của đối tác chiến lược. Deutsche Bank là ngân hàng được ủy thác để phát hành chứng chỉ GDR. Sau đó sẽ làm thủ tục niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu của Kinh Đô trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn. Nếu thành công, Kinh Đô sẽ là công ty thứ 2 của Việt Nam niêm yết ở thị trường chứng khoán Anh, sau Hoàng Anh Gia Lai.

Kế hoạch năm nay, KDC đưa ra mức doanh thu thuần 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, cổ tức bằng tiền mặt 24% trên mệnh giá cổ phần.

Đây là đại hội đầu tiên của KDC sau khi sáp nhập NKD và Kem Kido vào Kinh Đô hồi năm ngoái. Năm nay, doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào ngành kinh doanh chủ lực (thực phẩm) gồm: bánh kẹo, kem, các sản phẩm từ sữa, còn bất động sản là cơ hội, không phải hoạt động mang tính hàng ngày. Năm 2011, Kinh Đô không dự kiến thu lợi nhuận từ lĩnh vực bất động sản.

Theo VNExpress