Lợi nhuận ròng sau thuế năm 2013 của CTCP Kinh Đô (mã KDC - HOSE) đạt 500,98 tỷ đồng, vượt 40,16% so với năm 2012.

 KDC vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2013 với doanh thu thuần cả năm đạt 4.562,86 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 6,46%.

Hiệu quả từ quá trình tái cấu trúc bắt đầu từ giữa năm 2012 tiếp tục được phát huy trong năm nay. Biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 43,28% so với mức 43,61% trong năm 2012.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) cho cả năm ổn định ở mức 12,94% mặc dù chi phí bán hàng và quản lý tăng lên.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý (SG&A) giảm từ 30,4% về mức 30,3% do việc quản lý tốt các chi phí và hoạt động kinh doanh chính được cải thiện một cách hiệu quả.

Lợi nhuận kinh doanh của KDC tăng mạnh lên trên 626 tỷ (tăng 22,8% so với năm ngoái) với biên lợi nhuận tăng từ 8,34% năm 2012 lên đến 10,98% năm 2013.

Kết quả, công ty đạt 500,98 tỷ đồng lợi nhuận ròng sau thuế trong năm 2013, tăng 40,16% so với năm 2012.

Tính riêng trong quý IV/2013, KDC đạt 1.129,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,75% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2013 đạt 95,33 tỷ đồng, gấp 2,06 lần quý IV/2012.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu KDC đóng cửa dao động trong biên độ 49.600 – 64.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 935.017 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 50,0 tỷ đồng/phiên.

Bình Minh - Người Đồng Hành