CTCP Kinh Đô (HOSE: KDC) dự kiến đưa ra thị trường hơn 3,800 tấn bánh kẹo các loại phục vụ người tiêu dùng đón tết Quý Tỵ 2013, tăng 20% sản lượng so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, trong những sản phẩm tết năm nay Kinh Đô sẽ ra mắt nhãn hàng mới Cosy.

Được biết, trong mùa bánh trung thu vừa qua, KDC đã vượt 15% sản lượng tiêu thụ bánh trung thu so với kế hoạch 2,100 tấn đề ra. Kể từ ngày 25/09/2012, KDC chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm Pocky của Glico tại Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm, KDC đã thực hiện được 59% kế hoạch khi khi đạt hơn 3,217 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 407 tỷ đồng, tương đương 81% kế hoạch (500 tỷ đồng). Đồng thời, KDC thu về khoản lãi ròng 311 tỷ đồng, tăng 22% cùng kỳ năm trước.