Ngày 11-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2009 với chủ đề "Cộng đồng trách nhiệm để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm: Nhà nước - doanh nghiệp - người tiêu dùng".

Tham gia chương trình có sự tham dự của Kinh Đô Miền Bắc và 40 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Việc bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành liên quan để triển khai có hiệu quả công tác quản lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cho lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Tham gia hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, Kinh Đô một lần nữa thể hiện trách nhiệm của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng về chất lượng và dịch vụ mà công ty cung cấp luôn đảm bảo đúng tiêu chuẩn và đồng thời kêu gọi sự hướng ứng của các doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia tích cực vào chương trình có ý nghĩa này.