Vượt qua khó khăn năm 2009 với nhận định năm 2010 nền kinh tế thế giới đang từng bước phục hồi cộng với nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo được dự báo là tăng 14%/năm (Euromonitor), đó chính là những cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp trong ngành tăng cường đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức như tỷ lạm phát cao; Chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái không ổn định; Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và đặc biệt là cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bán lẻ do xu thế hội nhập.

Thông qua việc phân tích kỹ lưỡng tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đồng thời phân tích các điểm mạnh, điểm yếu trong nội tại doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2010 Công ty Kinh Đô Miền Bắc đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Doanh thu 6 tháng đầu năm Công ty đạt 305 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch; tăng 13% so với cùng kỳ năm 2009. GP đạt 24,4% (74,5 tỷ) tăng 21% so với cùng kỳ 2009 và đạt 87 % so với kế hoạch.

Để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong những tháng cuối năm, Kinh Đô Miền Bắc tiếp tục tập trung vào 3 mảng chính: Phát triển kinh doanh với nhiệm vụ đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh số và thị phần; Phát triển sản xuất với nhiệm vụ đảm bảo lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành so với đối thủ; Phát triển hệ thống quản trị với nhiệm vụ đảm bảo sự vận hành hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM CỦA NKD

ĐỊNH HƯỚNG

  • Đột phá tăng trưởng ngành bánh tươi bằng việc tiếp tục tăng cường độ phủ, tung hàng loạt sản phẩm mới, kết hợp với việc xây dựng hình ảnh quảng cáo.
  • Đảm bảo tăng trưởng đối với dòng bánh khô thông qua điều tiết thích hợp giữa phủ lẻ và kênh sỉ. Phối hợp chặt chẽ với KDC triển khai chương trình cho người tiêu dùng và tung sản phẩm mới.
  • Khai thác tối đa cơ hội thị trường phục vụ Trung Thu, lấy tinh thần của Trung Thu làm động lực cho các ngành hàng khác.
  • Nhanh chóng chiếm các điểm bán KEY, tăng cường độ phủ, thâm nhập sâu thông qua việc tiếp tục cải cách Sale force, tái thiết kênh và các chương trình chiếm dụng mặt bằng của khách hàng.

MỤC TIÊU

  • Doanh thu đạt 654 tỷ, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ. Cả năm đạt 960 tỷ tăng 25% so với năm 2009 (Đại hội cổ đông giao tăng trưởng 20%).
  • Lợi nhuận trước thuế 78 tỷ tăng 17% so với cùng kỳ. Cả năm đạt 100 tỷ tăng 22% so với năm 2009.
  • Thiết lập 1000 điểm bán KEY, tăng độ phủ lên 20.000 điểm.
  • Phát triển thêm 3 Bakery mới tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng.
  • Chiếm 80% thị phần thị trường bánh Trung Thu, chiếm vị trí dẫn đầu của ngành bánh mỳ.
  • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị của công ty.