Với 235 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Kinh Đô sẽ phải chi ra 4.700 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày 27/7, Hội đồng quản trị CTCP Kinh Đô (KDC) đã ra nghị quyết chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt với tỷ lệ 200%, tức mỗi cổ phiếu nhận 20.000 đồng tiền mặt.


Mức cổ tức này tương đương với hơn 40% thị giá của cổ phiếu KDC, hiện xoay quanh mức 48.000 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 13/8/2015 và cổ tức bắt đầu được chi trả từ ngày 21/8.

Kinh Đô hiện có vốn điều lệ 2.567 tỷ đồng, bao gồm 235,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 21,5 triệu cổ phiếu quỹ. Kinh Đô sẽ chi ra hơn 4.700 tỷ đồng để thực hiện đợt chia cổ tức này.

Công ty dự kiến sẽ tiếp tục mua vào hơn 55 triệu cổ phiếu quỹ để nâng lượng cổ phiếu quỹ lên mức 30% vốn điều lệ.

Lượng tiền mặt của Kinh Đô rất dồi dào sau khi tập đoàn này hoàn tất chuyển nhượng 80% cổ phần của Kinh Đô Bình Dương cho phía Mondelez. Số tiền thu về từ giao dịch này ước khoảng 7.800 tỷ đồng.

Theo cafebiz.vn